Hỗ trợ

Hướng dẫn nhà bán xử lý khủng hoảng từ những phản hồi không tích cực của khách hàng trên Sàn TMĐT
Mua sắm trên nền tảng Thương mại Điện tử (TMĐT) ngày càng được phổ biến, “đi chợ” trên không gian mạng có tính kết nối không giới hạn đồng nghĩa với việc quản lý chặt chẽ và đa chiều phản hồi từ khách hàng cũng là một trong những yêu cầu quan trọng để hạn
Đọc thêm